Mittwoch, 9. November 2011

Swedish rhymes and songs

10 små indianer 10 little indians
En och två och tre indianer
1 and 2 and 3 little indians
Fyra, fem och sex indianer

4 and 5 and 6 little indians
Sju och åtta, nio indianer

7, 8 and 9 little indians
Tio små indianer

10 little indians
Alla hade de fjädrar på huvudet

They all had feathers on their head
Alla hade de pil och båge

They all had a bow and arrow
Alla var de stora och starka

They all had big, big muscels
För björnen skulle de ta

And they where out to catch a bear
Sch, sch hör hur det knakar

sch, sch listen, I can hear him
Sch, sch hör hur det brakar

sch, sch listen, I can hear him
Sch, sch hör hur det knakar

sch, sch listen, I can hear him
För nu kommer björnen fram. HJÄLP!

watch out here he comes. Help!
En och två och tre indianer

1 and 2 and 3 little indians
Fyra, fem och sex indianer

4 and 5 and 6 little indians
Sju och åtta, nio indianer

7, 8 and 9 little indians
Tio indianer sprang hem.

10 indians ran home

Igelkotten The hedgehog
10 ballonger mot en igelkott

10 ballons fell at the hedgehog´s back (hold up your hands and show ten fingers)
10 ballonger mot en igelkott

10 ballons fell at the hedgehog´s back
Den ena sa PANG!

The firt one said BANG! ( Clap your hands when you sing BANG)
Och den andra sa PANG!

and the other said BANG!
8 ballonger mot en igelkott

8 ballons fell at the hedgehog´s back
8 ballonger mot en igelkott

8 ballons fell at the hedgehog´s back
Den ena sa PANG!

The first one said BANG!
Och den andra sa PANG!

and the other said BANG!
Osv. And so on.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen